Aanmelden

Jongeren

Hulpverlening, jouw ouders, andere betrokkenen (bijv. school of familielid), maar ook jij kan het Expertiseteam benaderen als je het fijn vindt als er een keer wordt meegedacht door anderen zonder directe betrokkenheid. Waarschijnlijk heb je al veel hulpverlening achter de rug, zijn er al veel dingen uitgeprobeerd, maar is het nog niet gelukt om alle zorgen en problemen te verminderen. Vanuit het Expertiseteam denken wij graag met jou, je ouders, hulpverlening en andere belangrijke betrokkenen mee wat een stap in de juiste richting zou kunnen zijn. Het is een groot overleg waarbij diverse zorgaanbieders, onderwijs en het expertiseteam vanuit de regio aansluiten. Jouw ouders, hulpverleners en school worden hiervoor uitgenodigd. Ben je ouder dan 12 jaar is het fijn als je hier ook bij bent. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit spannend kan zijn. Zo is het mogelijk om in kleiner gezelschap met elkaar te spreken (met bijv. 2 collega’s van het Expertiseteam), kan je een brief schrijven, maar zou je bijvoorbeeld ook alleen de eerste 10 minuten van het overleg aan kunnen sluiten. Het is wat jij prettig vindt. Voor ons is het belangrijk dat we ook jouw mening over zaken horen en weten wat jouw wensen en ideeën voor de toekomst zijn. Het is ons streven om twee weken na het overleg het advies te delen. Dit advies is vrijblijvend, dit betekent dat het advies niet perse opgevolgd hoeft te worden als jij/betrokkenen het er niet mee eens zijn. Wel kan het zo zijn dat wanneer er voor een ander plan gekozen wordt en een zorgaanbieder van het groot overleg benadert wordt, zij terug kunnen komen op het advies en hierover aanvullende vragen kunnen stellen. Een zorgbemiddelaar vanuit het team kan  ondersteunen bij het uitvoeren van het advies en kan meedenken wanneer dingen anders gaan dan gepland. Mocht je vragen hebben over het Expertiseteam en meer willen weten, neem dan vooral contact met ons op.

 

Ouders

Hulpverlening, uw kind, andere betrokkenen (bijv. school of familielid), maar ook u als ouder kan het Expertiseteam benaderen om te kijken of er meegedacht kan worden in het traject van uw kind en uw gezin. Jeugdigen en gezinnen waarmee gesproken wordt hebben vaak al jarenlange hulpverlening achter de rug, waarbij verandering beperkt is geweest en/of is het niet gelukt om tot een gezamenlijk plan te komen. Vanuit een groot overleg waarbij diverse zorgaanbieders, onderwijs en het expertiseteam vanuit de regio aansluiten, denken wij graag vanuit de inhoud mee en kan er een onafhankelijk advies gegeven worden waarvan het Expertiseteam denkt dat dit een stap in de goede richting is.  Gedurende het overleg is er ruim de tijd om met elkaar in gesprek te gaan, waarvoor niet enkel u, maar ook uw kind (vanaf 12 jaar), betrokken hulpverlening en belangrijke betrokkenen worden uitgenodigd. Het streven is om na ongeveer 2 weken het advies schriftelijk te delen. Dit advies is vrijblijvend. Wel kan het zo zijn dat wanneer er voor een ander plan gekozen wordt en een zorgaanbieder van het groot overleg benadert wordt, zij terug kunnen komen op het advies en hierover aanvullende vragen kunnen stellen. De zorgbemiddelaar vanuit het Expertiseteam kan vervolgens ondersteunen bij de uit te voeren stappen vanuit het advies, als ook meedenken wanneer zaken niet helemaal lopen zoals gepland. Mocht u twijfelen of een overleg van meerwaarde kan zijn voor uw gezin en u, neemt u dan vooral contact met ons op.

 

Wilt u weten welke zorgaanbieders aangesloten zijn bij de diverse regio’s? Klik dan op de desbetreffende regio:

Haaglanden
Midden Holland
Holland Rijnland