Aanmelden

Tevreden of ontevreden?

Bent u tevreden?
Uw mening is belangrijk. Bent u tevreden over de samenwerking tussen u en medewerkers van het Expertiseteam Complexe Zorg? Dat horen we graag en geven wij door aan onze medewerkers. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen.

 

Bent u ontevreden?
Soms is samenwerken ingewikkeld. Als u ergens niet tevreden over bent, bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een oplossing. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de leidinggevende van de betrokken medewerker: de teammanager. Deze teammanager zal zich inzetten om samen met u en de betrokken medewerker tot een oplossing te komen.

 

Mogelijkheden
Hierin zijn verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een extern bemiddelaar (te bereiken via guidovherve@quasir.nl) of onze cliëntambassadeur inzetten of een klacht indienen bij de klachtencommissie. U mag zich bij de gesprekken altijd laten bijstaan door iemand die u vertrouwt.

 

Ondersteuning
Vindt u het moeilijk om uw klacht te verwoorden of wilt u andere ondersteuning bij de behandeling van uw klacht, dan kunt u daarvoor terecht bij het Advies- en Klachtbureau Jeugdzorg (het AKJ). Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Het AKJ is onafhankelijk. Meer informatie  over het AKJ vindt u op: www.akj.nl.

 

Als u ontevreden blijft over de manier waarop er met uw klacht wordt omgegaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie via het klachtenformulier.

 

U kunt uw klacht sturen aan:
Jeugdbescherming west
t.a.v. de klachtencommissie
Neherkade 3054
2521 VX DEN HAAG

 

Of per e-mail aan: klachtencommissie@jeugdbeschermingwest.nl.

 

In het klachtenbeleid van Jeugdbescherming west leest u meer over de klachtenprocedure en in het reglement werkwijze klachtencommissie leest u hoe de klachtencommissie werkt.