Aanmelden

Jongeren  

Voor een verblijfsvraag kan jij worden aangemeld door jouw verwijzer en/of hulpverlener. Dit gebeurt als jullie met elkaar een plan hebben gemaakt waarbij een plek nodig is waar je tijdelijk of langer verblijft. Deze plek kan een behandelplek zijn waar jij naast dat je woont, ook behandeling krijgt. Ook kan het een woonplek zijn, een zelfstandigheidstraject of een andere soort woonplek. Jouw verwijzer en/of hulpverlener vult (samen met jou) het aanmeldformulier in en is aanwezig bij een eenmalige bespreking. Jij bent hier niet bij aanwezig. Bij deze bespreking zijn diverse organisaties aanwezig die woonplekken aanbieden. Na de bespreking volgt mogelijk één (of meerdere) aanmelding(en). Samen met jouw verwijzer en/of hulpverlener gaan wij op zoek naar zo passend mogelijke zorg voor jou.  

Ouders 

Voor een verblijfsvraag wordt uw kind aangemeld door de verwijzer en/of hulpverlener. Dit kan als in jullie plan een (tijdelijke) verblijfsplek nodig is. Het doel is toe te leiden naar efficiëntere zorg. Bij de bespreking zijn diverse organisaties uit de regio betrokken die allemaal verblijfsplekken aanbieden. Uw verwijzer en/of hulpverlener vult (samen met u en eventueel uw kind) het aanmeldformulier in. De verwijzer en/of hulpverlener is aanwezig bij de eerste bespreking waarna mogelijk een aanmelding (of meerdere) volgt. De collega’s van het team zullen contact houden met uw verwijzer en/of hulpverlener om ervoor te zorgen dat uw kind zo passend mogelijke zorg krijgt. 

 

Wilt u weten welke zorgaanbieders aangesloten zijn bij de diverse regio’s? Klik dan op de desbetreffende regio:

 

Haaglanden
Midden Holland
Holland Rijnland