Aanmelden

Veelgestelde vragen:

Kan iedereen zich aanmelden bij het Expertiseteam?

Ja, iedereen kan zich aanmelden. De meeste aanmeldingen ontvangt het Expertiseteam vanuit hulpverleners en jeugdbeschermers, maar ook scholen en zeker jongeren en ouders zelf kunnen zich aanmelden.

Zijn er kosten verbonden aan betrokkenheid van het Expertiseteam?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het betrekken van het Expertiseteam.

Lukt het altijd om de juiste zorg te vinden?

Afhankelijk van de complexiteit van de vraag kan het af en toe een flinke zoektocht zijn om de juiste zorg te vinden. Het team zal zich net zo lang verbinden aan een vraag als nodig. Zo kan er ook meegedacht worden in eventuele alternatieven of maatwerk mogelijkheden.

Zijn er wachtlijsten voor de bemiddeling?

Nee, er kan te allen tijde aangemeld worden en contact gezocht worden.

Hoe deskundig zijn de medewerkers?

Alle medewerkers van het Expertiseteam zijn al diverse jaren werkzaam in het jeugdzorgveld en hebben hierin de nodige ervaring opgedaan. Als ook zijn de medewerkers met een functie waarvoor een registratie nodig is, ingeschreven in het juiste register.

Zijn jullie gecertificeerd?

Ja, het Expertiseteam is in het bezit van ISO-certificaat 9001.

Hoort het Expertiseteam bij Jeugdbescherming west?

Het Expertiseteam is een onafhankelijk team die hun diensten verleent aan ouders, jongeren, diverse gecertificeerde instellingen, wijkteams (gemeentes) en zorgaanbieders voor diverse regio’s in Zuid Holland. Het Expertiseteam is een los team binnen Jeugdbescherming west en heeft geen bemoeienis met ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Wij staan ter dienst voor diverse regio’s, zowel binnen het vrijwillig als gedwongen kader.

Hoe lang duurt het voordat er een Experttafel gepland wordt?

In principe bestaan er geen wachtlijsten voor de Experttafel/RET. Voor de Experttafel Haaglanden en de RET geldt dat er wekelijks een tafel plaats kan vinden. Voor de Experttafel Midden-Holland vindt er om de week een tafel plaats.

Afhankelijk van of er al een tafel ingepland staat, kan er spoedig een datum gepland worden (mits het de aanmelder lukt op tijd documentatie aan te leveren en er voldoende betrokkenen aan kunnen sluiten).

Kan je je eigen zorgaanbieders aan tafel brengen?

Jazeker, graag juist! Iedereen die het gezin goed kent en inhoudelijk een mooie bijdrage kan leveren, is meer dan welkom om aan te sluiten.

Kan ik iemand meebrengen naar de Experttafel?

Jazeker, als er iemand is waarvan het prettig is als die aansluit ter ondersteuning, is dat geen enkel probleem.

Waar vinden de tafels plaats?

Afhankelijk van in welke regio een aanmelding is gedaan, zijn er diverse locaties waarvan gebruik gemaakt kan worden. Vaak bij 1 van de zorgaanbieders die aansluit, maar het kan ook voorkomen dat dit op een locatie van Jeugdbescherming west plaats vindt.

Hoe geven jullie je advies vanuit een tafel en hoe lang duurt dit?

Na een tafel duurt het ongeveer twee weken voordat er een schriftelijk advies verspreidt wordt. Dit kan soms iets langer duren als er nog aanvullende vragen gesteld dienen te worden aan betrokkenen of er nog een gesprek met een jongere of ouder plaats vindt ter aanvulling op het overleg aan de tafel.

Wat als ik niet met het advies eens ben?

In principe is het advies vrijblijvend en niet bindend. Wel is het zo dat de grote zorgaanbieders vanuit de regio meedenken en dit advies door alle deelnemers van de tafel gedragen wordt. Mocht er van het advies afgeweken worden en 1 van deze zorgaanbieders met een andere vraag benadert worden, kan het zo zijn dat hierover vragen gesteld zullen worden.

Daarnaast is het na een tafel altijd mogelijk om met collega’s van de tafel in gesprek te gaan om aanvullende vragen te stellen over een advies.

Kan je als ouder je kind gesloten plaatsen?

Nee, als ouder kan je je kind niet gesloten plaatsen. Wel kan je als ouder achter een gesloten behandeling staan, maar het verzoek daartoe zal door een lokaal jeugd- of wijkteam aan de rechtbank moeten worden verzocht. Het is ook mogelijk dat met instemming van ouders de Raad voor de Kinderbescherming het verzoek doet, maar dan zal er ook een ondertoezichtstelling gevraagd worden. Mocht er al een ondertoezichtstelling zijn, wordt dit gedaan door een gecertificeerde instelling.

Mag je je eigen gesloten plek kiezen?

De problematiek is bepalend voor de behandelplek voor de jeugdige. Binnen de JeugdzorgPlus zijn er verschillende instellingen met verschillende disciplines/expertises. De kern van de problematiek bepaalt de behandelplek.

Kunnen jullie om wachtlijsten heen plaatsen?

Nee, dat kunnen we niet. We kunnen wel meedenken ten behoeve van overbrugging en/of alternatieven.

Wat wordt er met het advies gedaan vanuit de Experttafel?

Het advies wordt naar aanmelder en ouders gestuurd. Ouders/jongeren mogen bepalen aan wie het advies te geven of niet te geven.