Aanmelden

Maak jij je ernstige zorgen over de veiligheid van een jeugdige en overweeg je of een gesloten plaatsing nodig is?

Een gesloten plaatsing is een zeer ingrijpende maatregel. De afweging dit wel of niet in te zetten dient dan ook zorgvuldig te gebeuren. Wij adviseren hierin. Daarnaast ondersteunen wij hulpverleners bij het juridische en administratieve proces van een plaatsing binnen de JeugdzorgPlus. Als de kinderrechter de machtiging heeft uitgesproken, zullen we de jongere aanmelden. Neem voor vragen en advies contact met ons op.